Tvorba videí

Video pořízené pomocí dronu nabízí novou perspektivu při zachycení významných či nevšedních událostí v životě. 

Video ze svatby či jakékoliv jiné společenské události získá pohled ze třetí dimenze.

Lze samozřejmě zachytit jakoukoliv jinou událost, ze které chcete mít pohled z ptačí perspektivy. 

Musíte mít samozřejmě souhlas všech zúčastněných a majitele nemovitosti, a musíte splnit podmínky povolení k Leteckým pracím.

Nahrávání videa postupuje obecně ve třech základních krocích ... 

 

Příprava :

Před vlastním filmováním je nutná nezbytná příprava. Kromě nahoře uvedených administrativních záležitostí se musíte seznámit s plánovaným průběhem události tak, aby vám neunikly ty nejdůležitější okamžiky a abyste byli ve správném okamžiku na správném místě se správnou nahrávací technikou. Video pořízené dronem výborně doplní celkovou atmosféru události, ale obvykle není jediným zdrojem výsledného filmu. Nelze jím nahrávat záběry v interiérech a těžko pořídíte záběr zblízka, na kterém potřebujete slyšet co nahrávané osoby povídají. Musíte mít i záložní plán pro případ změny počasí, které by zabránilo nahrávání videa dronem. 

Vlastní nahrávání:

Pokud je plán hotov a probrán s účastníky akce (nemluvě o schválení) lze začít nahrávat. Musíte si uvědomit, že se nahrává dokument v reálném čase, a těžko vrátíte účastníky ,aby kvůli nepovedenému záběru třeba zopakovali manželský polibek, i když … opakování je matkou moudrosti laughing.

Pokud chcete snímat událost při které potřebujete zachytit i zvuk zúčastněných tak je váš spolupracovník blízko mluvících s mikrofonem anebo v tu chvíli natáčíte zblízka jinou kamerou, protože dron jednak nemá zabudovaný mikrofon, nehledě na fakt, že zvuk motorů lehce přehluší lidský hlas. Navíc detailní video vyžaduje blízkost kamery k nahrávanému subjektu, co nemusí být vždy dost bezpečné. Je pravdou, že drony mají chrániče vrtulí a dnes is detektory vzdálenosti od objektu, nicméně dodržením bezpečné vzdálenosti nepřeměníte krásnou událost v hororový snímek. 

Zpracování videa - postprodukce

Je nejdéle trvající činnost neboť to co jste nahráli během několika hodin musíte zpracovat , případně ozvučit, sestříhat atd. Synchronizace videa s hudbou, zvukem je také práce na více hodin, pokud chcete mít odpovídající kvalitu. Obvykle je výsledný produkt předveden zákazníkovi a na základě jeho přání a připomínek je upraven do finální podoby. Někdy je tento proces více kolový a tak se postprodukce může protáhnout z práce na několik hodin na práci na několik dnů. 

Podmínky pro nahrávání dronem:

  • pokud se nacházíte v oblasti, kde byste zasahovali do letového provozu, případně nesplňovali podmínky ÚCL pro letecké práce bezpilotním letadlem, pak nesmíte nahrávat, anebo si zajistit výjimku ÚCL pro danou akci, při které musíte zajistit bezpečnost akce ve smyslu předpisů ÚCL pro bezpečnost letu i bezpečnost osob a majetku.
  • podmínkou udělení profesionální licence je i povinné pojištění škod způsobených třetím osobám na zdraví a majetku, takže i kdyby došlo ke škodě, máme pojištění.